Research Of Free Radical And Tissue Energy Supply Processes On Rats Subjected To Concurrent Tetrachlormethane And Adrenaline Impact After Mexidol Administration

K. O. Aleksevych, L. S. Fira, O. I. Hrymalyuk, A. L. Shtroblya
2015 Zenodo  
Aleksevych K. O., Fira L. S., Hrymalyuk O. I., Shtroblya A. L. Research of free radical and tissue energy supply processes on rats subjected to concurrent Tetrachlormethane and adrenaline impact after Mexidol administration. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):269-278. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16439 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%283%29%3A269-278 https://pbn.nauka.gov.pl/works/550559 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16439 Formerly Journal of
more » ... ealth Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive Deklaracja. Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie. Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r. The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014). © The Author (s) 2015; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any [...]
doi:10.5281/zenodo.16439 fatcat:x3zkg4apjfg35fnukxgnzmjk4u