ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ

Руслан Амельченко, Світлана Зуза, Ганна Боріс
2020 ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТОМ - 3   unpublished
Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень ♦ Том 3 . 42 Отже, на сьогодні існує достатня кількість систем для організації дистанційного навчання, якими може послуговуватись викладач. Інформаційно-комунікаційні технології невпинно розвиваються, оновлюються, а тому педагоги мають нові можливості для удосконалення навчального процесу. Список використаних джерел: 1. Положення про дистанційне навчання. (2013) Вилучено із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 2. Лист Міністерства
more » ... освіти і науки №1/9-154 від 11.03. 2020. (2020) Вилучено із директор Державний навчальний заклад «Донецький центр професійно-технічної освіти» державної служби зайнятості, Україна Зуза Світлана Григорівна майстер виробничого навчання Державний навчальний заклад «Донецький центр професійно-технічної освіти» державної служби зайнятості, Україна Боріс Ганна Павлівна майстер виробничого навчання Державний навчальний заклад «Донецький центр професійно-технічної освіти» державної служби зайнятості, Україна Актуальність безперервного навчання дорослого населення в сучасному світі обумовлена тим, що знання, а також мотивація до їх постійного оновлення, стають загальнолюдською цінністю, важливим фактором соціального розвитку та засобом підвищення конкурентоспроможності і ефективності ринку праці. Технологія навчання дорослихце система науково-обґрунтованих андрагогічних принципів навчання, здійснення яких з високим ступенем гарантованості призводить до досягнення поставленої мети навчання [1], а андрагогіка, як розділ теорії навчання, здійснює найдавнішу формулу навчання: «non scholae, sed vitae discimus» -«вчимося не для школи, а для життя». А активне використання дистанційного навчання, як одного з найбільш зручних способів навчання дорослого населення «для життя» передбачає:
doi:10.36074/10.04.2020.v3.08 fatcat:ybdteebv4rbyfcybentca4ow24