ON RENDERING ODESA REALIA IN ENGLISH LANGUAGE FICTION AND NON-FICTION TEXTS

О. П. Матузкова, В. В. Погуляй
2018 Writings in Romance-Germanic Philology  
О. П. доктор філологічних наук, професор, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Погуляй В. В. кандидат на здобуття ступені магістра, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Дана стаття присвячена проблемам передачі безеквівалентної лексики англійською мовою в художніх та документальних текстах. Інтерес сучасного українського перекладознавства та германістики до вивчення проблем взаємодії мови, культури та колективної локальної ідентичності в сучасній
more » ... ості суспільства пояснюють актуальність вибору теми статті. Матеріалом дослідження слугують наступні тексти: І. Бабель «Одесские рассказы» та переклад «The Odessa Tales»; Janet Skeslien Charles «Moonlight in Odessa», та документальні тексти: «Awesome Odesa: Interesting Things You Need to Know» видавництва «Основи»; журнал "The Odessa Review»; матеріали різних ресурсів мережі «Інтернет». Головна мета дослідження полягає в описі одеських реалій та систематизації способів їх передачі. Поставлена мета унеобхіднила вирішення низки завдань. Було розглянуто актуальні напрями лінгвістичних та перекладознавчих досліджень реалій, проаналізовано основні визначення терміна «реалія» та запропоновано власне визначення, описано базові семантичні класифікації та класифікації способів передачі реалій, визначено місце кожної окремої реалії в класифікаціях. У процесі дослідження також були обґрунтовані рекомендації щодо доповнення класифікації С. Влахова і С. Флоріна. Результатом дослідження є висновки щодо частотності використання видів одеських реалій-локалізмів та способів їх передачі в двох стилях мови. В процесі роботи над практичним матеріалом визначена найбільша за частотністю група реалій як в художніх, так і в документальних текстах -суспільно-політичні реалії, та найбільше використані способи передачі реалій -калькування, напівкалькування та комбінаторний спосіб. Перспективою даного дослідження є складання універсального двомовного глосарія одеських реалій, що стане в нагоді як перекладачам та гідам, так і культурологам та історикам. Ключові слова: безеквівалентна лексика, документальний текст, реалія-локалізм, спосіб перекладу, художній текст.
doi:10.18524/2307-4604.2018.2(41).151354 fatcat:xqddbbhwn5bandf6avoeybphoq