T/M ile Üretilen AI/SiC MMK'lerde B4C Katkısının Laser Işın Kaynağı Karakteristiklerine Etkileri

Serdar KARAOĞLU
2011 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Toz Metalurjisi (T/M) ile üretilen metal matrisli kompozitlerin (MMK) ergitme kaynak kabiliyetleri genellikle yetersizdir.Bunun sebebi kaynak işlemi sırasında oluşan istenmeyen mikro-yapısal değişimlerdir. Bu çalışma, Al/SiC MMK'lerde takviye elemanı olarak B4C ilavesinin kaynak kalitesine etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Al/SiC MMK'lerin, B4C takviyesi yaparak ve yapmadan imal edilmesinden sonra, malzemelerin lazer ışın kaynağı karakteristikleri, kaynak bölgesinin bütünlüğü açısından
more » ... lüğü açısından incelenmiştir. Kaynakların karakterizasyonu için; optik mikroskobisi (OM), taramalı elektron mikroskobisi (SEM) ve enerji-dispersif X-ışını analizleri (EDX) kullanılmıştır. Sonuçta, T/M ile üretilen Al/SiC MMK'lerin lazer ışın kaynağı ile kolayca kaynatılamadığı, B4C ilavesi ile malzemenin kaynak kabiliyetinin arttığı görülmüştür.
doaj:1f786e3f714145b686c94a0b6f21f06c fatcat:om24dg7e6fgbrcmk7ywfhumaca