Level of Connective Tissue Metabolites Excretion in Patients of All Ages with Osteochondrosis of the Lumbar Spine
Рівень екскреції метаболітів сполучної тканини у пацієнтів різного віку із остеохондрозом поперекового відділу хребта

V. K. Piontkovsky, D. V. Morozenko, V. O. Tulyakov
2018 Ukraïnsʹkij žurnal medicini bìologìï ta sportu  
Клінічна медицина Український журнал медицини, біології та спорту -Том 3, № 5 (14) 143 У статті було розглянуто питання екскреції метаболітів кісткової та хрящової тканини із сечею пацієнтів різного віку, хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта. Було обстежено 28 пацієнтів із остеохондрозом поперекового відділу хребта, з них 7 осібвіком від 24 до 40 років (1 група), 5 осібвід 42 до 49 років (2 група), 6 осібвід 53 до 59 років (3 група), 10 осібвіком від 62 до 69 років (4 група).
more » ... пацієнтів було 8 чоловіків і 20 жінок. Діагноз на остеохондроз поперекового відділу хребта встановлювали комплексно із урахуванням даних анамнезу, проведенням клінічного дослідження, рентгенографії і комп'ютерної томографії. Хворим було проведено дослідження у сечі вмісту оксипроліну, уронових кислот, кальцію, фосфору і креатиніну. Рівень екскреції гідроксипроліну у хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта збільшувався з віком: у пацієнтів від 24 до 40 роківна 36,0 %, від 42 до 49 роківна 52,0 %, від 53 до 59 роківна 80,0 %, від 62 до 69 роківу 2,28 рази порівняно з показником контрольної групи. Така динаміка вмісту гідроксипроліну в сечі пацієнтів зумовлена поступовим збільшенням інтенсивності деструкції кісткової тканини, оскільки саме гідроксипролін є компонентом кісткового колагену. Рівень екскреції із сечею уронових кислот був збільшений порівняно з контрольною групою у хворих віком від 24 до 40 роківна 43,2 %, від 42 до 49 роківна 47,7 %, від 53 до 59 роківна 29,5 %, при цьому у найстаршій групі пацієнтів він не відрізнявся від контрольної. Це зумовлено переважанням запально-деструктивних змін у хрящовій тканині міжхребцевих дисків, яке з віком зменшується внаслідок їх поступової мінералізації та посилення дегенеративно-дистрофічних порушень у кістковій тканині хребта. Рівень екскреції фосфору із сечею не змінювався, проте вміст кальцію у сечі був збільшений порівняно з контрольною групою у хворих віком від 53 до 59 років у 2 рази, від 62 до 60 роківна 40,0 %. Збільшення екскреції кальцію із сечею можна вважати ознакою остеопорозу, що підтверджується гіпероксипролінурією. Креатинін сечі у групі хворих віком від 24 до 40 років не відрізнявся від контрольної групи, від 42 до 49 років був зменшений на 39,1 %, від 53 до 59 роківна 43,7 %. У найстаршій віковій групі рівень екскреції креатиніну був знижений на 67,4 %, що може свідчити про зменшення рухової активності хворих, і, можливо, зниження екскреторної функції нирок. Таким чином, збільшення рівня екскреції гідроксипроліну із сечею хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта віддзеркалює катаболізм колагену кісткової тканини і посилюється з віком. Екскреція уронових кислот із сечею була збільшеною у групах хворих від 24 до 59 років, що вказує на запально-деструктивні порушення у хрящовій тканині міжхребцевих дисків. Посилення екскреції кальцію із сечею хворих найстарших вікових груп від 53 до 69 років можна вважати ознакою остеопорозу, а зменшення екскреції креатиніну може свідчити про зниження рухової активності хворих та екскреторної функції нирок. Ключові слова: остеохондроз, вік, сеча, оксипролін, уронові кислоти, кальцій, фосфор, креатинін. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося в рамках науково-дослідної роботи за 2016-2018 рр. «Дослідити структурно-метаболічні порушення у м'язовій та сполучній тканинах у хворих на дегенеративні захворювання поперекового відділу хребта та вплив на них коморбідної патології», № держ. реєстрації 0116U001085. Вступ. Дослідження сечі як продукту катаболічних реакцій в організмі людини досить давно використовується у медицині для діагностики різних патологічних станів та захворювань, проте інтерес сучасних дослідників до цієї біологічної рідини все більше зростає [1]. При остеохондрозі 1 КЗ «Рівненська обласна клінічна лікарня», Україна 2 ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»,
doi:10.26693/jmbs03.05.143 fatcat:psai66pxdjgwdkpljbw46k7oui