Visualization of carotid plaque calcification - a novel approach using susceptibility weighted MR imaging

Qi Yang, Jiangtao Liu, Kuncheng Li, Yongming Dai, Mark Haacke, Renate Jerecic
2010 Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance  
doi:10.1186/1532-429x-12-s1-o66 fatcat:vsb4s6uo4nbnfiw5tgeurp4j74