Perpetrators of thefts, perpetrators of robberies and persons with no criminal record: The differences in amorality and socio-economic characteristics

Tatjana Gvozden-Vukosavljevic, Radojka Drazic, Lazar Tenjovic
2014 Psihološka Istraživanja  
Cilj rada jeste ispitivanje razlika u pogledu amoralnosti i socioekonomskih obeležja između osuđenika i osoba koje nisu osuđivane, kao i između dveju grupa osuđenika -počinilaca krađa i počinilaca razbojništava. Uzorak je činilo 100 osuđenika muškog pola (51 osuđen za krivično delo krađe, a 49 za razbojništvo) i 100 osoba muškog pola koje nisu osuđivane a ne razlikuju se od grupe osuđenika po uzrastu. Ispitanici su popunili Upitnik amoralnosti AMRL15 i Upitnik za ispitivanje socioekonomskih
more » ... kteristika. Rezultati deskriptivne diskriminacione analize ukazuju na to da osuđenici u odnosu na neosuđivane osobe imaju izraženije gotovo sve dimenzije amoralnosti, a posebno dve dimenzije u okviru amoralnosti indukovane impulsivnošću, kao i nepovoljnije materijalno stanje porodice. S druge strane, osobe osuđene za krađu karakterišu nešto viši skorovi na dve dimenzije u okviru amoralnosti podstaknute brutalnošću, dok osobe osuđene za razbojništva karakterišu povišen antropološki pesimizam i izraženiji problemi unutar primarne porodice u vidu mentalnih oboljenja roditelja. Opšti zaključak je da postoje razlike između tri grupe kako u pogledu amoralnosti, tako i u pogledu socioekonomskih karakteristika. Ključne reči: amoralnost, vršenje krivičnih dela, socioekonomski status 1 Rad je nastao kao rezultat rada na projektu "Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije" (179018) koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 2
doi:10.5937/psistra1402105g fatcat:xrrm7g6cgzftladsfajpglkege