Vertrouwen, formalisering en prestaties in interorganisatorische relaties

Frans A. J. Van Den Bosch, P. W. L. Vlaar, Henk Volberda
2006 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
In dit conceptuele artikel brengen we relaties tussen vertrouwen, formalisering en prestaties in inter orga nisatorische relaties in kaart. We merken op dat beschrijvingen van deze relaties in de literatuur tot op heden gefragmenteerd zijn gebleven. Om tot een duidelijk beeld te komen, bespreken we hoe vertrouwen en formalisering zowel substituut als complement van elkaar zijn. Daarnaast besteden we aandacht aan de relatie tussen beide vormen van interorganisatorische beheersing en
more » ... torische prestaties. Uit het artikel blijkt dat de relaties tussen vertrouwen, formalisering en interorganisatorische prestaties genuanceerder kunnen worden weergegeven dan in de literatuur het geval is en dat de ontwikkeling van vertrouwen en formalisering sterk afhankelijk is van begincondities en de wijze waarop managers formalisering door partners interpreteren.
doi:10.5117/mab.80.10836 fatcat:xzvupakqlvbnrhxdiiozy34i44