TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Yapı Teknolojileri, Elektronik Dergisi, Makale Agrega, Granülometrisinin Yüksek, Performanslı Beton, Özelliklerine Etkisi, Osman Ünal, Tayfun Uygunoğlu, Ufuk Çoşkun, Afyon Üniversitesi, Teknik Fakültesi, Yapı Bölümü (+3 others)
2005 unpublished
ÖZET Bu çalışmada, agrega granulometrisi ve kimyasal katkının yüksek performanslı beton özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, dört farklı tane boyutundaki agregalardan oluşan beş farklı granulometri seçilmiştir. Karışıma giren agregalardan doğal kum ve kırmataş-I oranları sabit, kırma kum ile kırmataş-II oranları değiştirilmiştir. Karışımlarında optimum su/çimento oranı 0.65 ve çimento miktarı 350 kg/m 3 olarak belirlenerek, katkılı ve katkısız olmak üzere 10 farklı seri beton
more » ... eri üretilmiştir. Numuneler kalıptan alındıktan sonra 7, 28 ve 56 gün süreyle suda kür edilmiştir. Numuneler üzerinde, birim hacim ağırlığı, ultrases geçiş süresi ve basınç dayanımı deneyleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, agrega granulometrisinin betonun özellikle basınç dayanımı üzerine etkisinin fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca taze betonun işlenebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla hazır beton santrallerinde kimyasal katkının kullanılmasının gerekli olduğu görülmüştür. 1.GİRİŞ Afyon bölgesinde ruhsatlı olarak 22 kum-çakıl ocağı, 6 stabilize-sıva kumu-ariyet ocağı ve 10 taş ocağı faaliyet göstermektedir. Bunlar genel olarak merkez ve ilçelerde kuruluşlarını gerçekleştirerek elde ettikleri ham malzemeyi üretime sunmaktadırlar. Bu ocaklardan üretilen malzemeler hazır beton santrallerinde beton agregası, inşaatlarda blokaj ve sıva malzemesi, karayollarında stabilize ve mıcır olarak kullanılmaktadır. Beton üretiminde kullanılan mineral kökenli, kum, çakıl ve kırmataş gibi taneli yapı malzemelerine agrega adı verilmektedir. Agregalar betonun toplam hacminin %70'ini oluşturmaktadır.Bu nedenle agregaların kimyasal bileşimi, mineralojik ve petrografik yapısı ile fiziksel özelliklerinin iyi etüd edilmesi gerekmektedir. Bunların başlıca özellikleri granülometri, tane şekli ve boyutu, yüzey şekli, su emmesi, dayanımı, elastisite modülü, kimyasal ve mineral bileşimi, petrografik tanımlama ve özgül ağırlıktır. Bütün bu özellikler, betonun performansını ve durabilitesini önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir [1]. Kaliteli beton üretiminde standartlara uygun agregalar kullanılması gerekmektir. Beton agregalarında aranılacak özellikler ve yapılacak deneyler, TS 706 EN12620'de[2] belirtildiği gibi, ince ve iri agregalar olmak üzere ayrı ayrı incelenmesi uygun olmaktadır. Beton üretiminde birçok farklı ocaktan sağlanan değişik türde agregalar kullanılmaktadır. Bu bakımdan her agrega türü için laboratuvar ortamında granülometri, su emme, özgül ağırlık ve aşınma özelliklerin araştırılması için deneylerin yapılması beton
fatcat:zjsanjnxcngmnd47b2w2c3ufjq