'Baas'çılığın Türk Dış Politikasına Etkisi

Yasemin Konukcu
2019 Lectio Socialis  
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ortadoğu'da siyasal değişim, uluslaşma süreci niteliğinde hız kazanmıştır. Uluslaşmaya öncülük eden ideoloji ise Baascılık olarak bilinen Arap milliyetçiliğidir. Bu çalışmanın amacı ideolojik ve reel politik olarak Arap milliyetçiliğini incelemek ve Türk siyasetine etkisini değerlendirmektir. Bu çerçevede Baas ideolojisinin iddiaları ve Mısır örneğinde politik eğilimleri değerlendirilmiştir. Türkiye'deki etkisi ise, Yön dergisi üzerinden analiz edilmiştir. Arap
more » ... edilmiştir. Arap milliyetçiliğinin bağımsızlığını inşa etmeye çalışan ülkelere ilham kaynağı olduğu ve dönemsel olarak değiştiği gözlemlenirken, SSCB ve ABD arasındaki mücadele ile yakın ilişkisi ortaya konmuştur.
doaj:6b21c9ed1d6842e3a34beecd1f6bf201 fatcat:lxbnz4mpg5a3ffh6vhwsooud4e