Prvý nález živej populácie ulitníka Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) na Podunajskej nížine First record of a viable population of the land snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) in the Danube lowland (SW Slovakia)

Tomáš Čejka, Čačaný, Michal Horsák
Malacologica Bohemoslovaca   unpublished
fatcat:rvogvu2hqfd2nfsfhq6k2ainty