Jedna zanimljiva primjena nejednakosti između aritmetičke i geometrijske sredine An interesting application of the geometric-arithmetic means inequality

Šefket Arslanagić
unpublished
Sažetak U radu su dani dokazi niza zanimljivih nejednakosti. Dokazi su pro-vedeni korištenjem poznate nejednakosti između aritmetičke i geome-trijske sredine pozitivnih realnih brojeva. Abstract This article presents proofs of some interesting inequalities. The proofs are performed by means of the geometric-arithmetic means inequality .
fatcat:acmenqscrrgntoie6dmpgw7npu