Radiographic and Ultrasonic Inspection of Duplex and Austenitic Stainless Steels Weld Defects that Formed After TIG Welding

Aziz Barış Başyiğit, Recep Çalın, Zühtü Onur Pehlivanlı
2018 Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi  
Dubleks paslanmaz çelikler özellikle klor içeren ortamlarda korozyona karşı üstün dayanım sağlarken aynı zamanda yapı çeliklerine yakın değerlerde tatminkâr mukavemet sağlamaktadırlar. Oksitleyici ortamlarda korozyona tam dayanım sağlayan, yüksek sıcaklıklarda kullanımda yoğunlukla tercih edilen östenitik paslanmaz çelikler ise dubleks paslanmaz çeliklere kıyasla daha ekonomik bir satın alma maliyeti sergilemektedirler. Bu çalışmada; AISI 304L ve S32205 paslanmaz çelik levhalarının aynı
more » ... da TIG kaynağı sonrasında üç farklı kimyasal bileşime sahip olan; ER 2209, ER 312 ve ER 316 kodlu TIG telleri ile üç farklı kaynak metali içeriği oluşturulmaya çalışılmış, ultrasonik ve radyografik muayene yöntemlerinin her ikisi ile kaynak metalinin süreksizlikleri incelenmiştir. Test maliyeti daha yüksek olan radyografik muayene yöntemine alternatif olarak ultrasonik muayene yöntemi ile muhtemel kaynak bölgesi süreksizliklerinin daha düşük maliyetle tespit edilebileceği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler "Dubleks paslanmaz çelikler, östenitik paslanmaz çelikler, TIG kaynağı, Tahribatsız Muayene Yöntemleri, Ultrasonik Muayene, Radyografik Muayene, Kaynaklı Bağlantılarda Süreksizlikler." Abstract Duplex stainless steels maintains superior corrosion resistance especially in chlorine containing media besides they exhibit satisfactory strength values that close to the structural steels. The austenitic stainless steels that supports exact resistance to oxidation are also selected intensively upon their high temperature resistivity are economical choice rather to duplex types. In this study; AISI 304L and S32205 stainless steel plates are TIG welded by ER312, ER316 and ER2209 coded TIG welding wires for composing three different weld metal contents and discontunities of weld metal regions are investigated by both ultrasonic and radiographic incpection. Discotunities in weld regions are determined by an alternative and cheaper ultrasonic inspection rather than expensive radiographic technique.
doi:10.29137/umagd.389961 fatcat:noce5nmh4ncqpjih7d4thy6cwe