High-Temperature Superconducting Microwave Circuits and Applications [book]

Haiwen Liu, Baoping Ren, Xuehui Guan, Pin Wen, Tao Zuo
2019
doi:10.1007/978-981-13-6868-4 fatcat:haampsl3brcs3hypymyertnbd4