ГРАЂАНСКО ПРАВО, КЊИГА 1 - УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО (прво издање)

Босиљка Чубриловић
2019 Srpska pravna misao  
Студентима Правног факултета Универзитета у Бањој Луци (а и ши-рој научној јавности) од 2018. године доступно је прво издање уџбеникаГрађанско право, Књига 1 – Увод у грађанско право, аутора проф. др ИлијеБабића и проф. др Раденка Јотановића.Грађанско право, Књига 1 – Увод у грађанско право, аутора проф. дрИлије Бабића и проф. др Раденка Јотановића, структуром и садржајем, несамо да иде у корак са позитивним законодавством Републике Српске иБосне и Херцеговине и заузетим ставовима јудикатуре у
more » ... овима јудикатуре у овој области права,него је, обимом, као и језгровитим, квалитетним и разумљивим стилом пи-сања, у потпуности прилагођена студентима основних академских студија.
doi:10.7251/spmsr1952217c fatcat:xvjr2snsunen7i6muscytqeph4