Z_n Halkası Üzerinde Nilpotent Grafların Laplasyan Spektral özellikleri

Sezer Sorgun, Hatice Pınar Cantekin
2017 Sakarya University Journal of Science  
We consider a ring with unity. The nilpotent graph of is a graph with vertex set ( ) * = { ≠ ∈ : ∈ ( ) ≠ ∈ }; and two distinct vertices and are adjacent iff where ( ) is the set of all nilpotent elements of and it is denoted by ( ). In this paper we study Laplacian spectral properties of the nilpotent graph over the ring ℤ . ℤ Halkası üzerinde nilpotent grafların laplasyan spektral özellikleri ÖZ birimli bir halka olsun. ' nin ( ) ile gösterilen nilpotent grafı, ( ) * = { ≠ ∈ : ∈ ( ) ≠ ∈ ç }
more » ... talar kümesi ve ( ), halkasının bütün nilpotent elemanlarının kümesi olmak üzere; "iki farklı ve noktaları komşudur ⟺ ∈ ( )" önermesini sağlayan kenarlar kümesinden oluşur. Bu makalede ℤ halkası üzerinde tanımlanan nilpotent grafın Laplasyan spektral özellikleri incelenmektedir.
doi:10.16984/saufenbilder.277822 fatcat:u7o7wvgepzc7rbmovrel3xfbry