Hamiltonian Factors In Hamiltonian Graphs

Sizhong Zhou, Bingyuan Pu
2009 Zenodo  
Let G be a Hamiltonian graph. A factor F of G is called a Hamiltonian factor if F contains a Hamiltonian cycle. In this paper, two sufficient conditions are given, which are two neighborhood conditions for a Hamiltonian graph G to have a Hamiltonian factor.
doi:10.5281/zenodo.1070506 fatcat:mzbouj7shjflljxaa6otmm25ua