COMPARISON OF A DIGITAL AND AN ANALOGICAL GAMMA SPECTROMETER AT LOW COUNT RATES

Adrian Dumitrescu
2011 U.P.B. Sci. Bull., Series A   unpublished
Un spectrometru digital pentru radiaţie gamma este comparat cu unul convenţional analogic la rate mici de numărare folosind un detector cu germaniu hiper pur de eficacitate mică (25%) şi unul de eficacitate medie (60%). Folosind optimzarea parametrilor de achiziţie, au fost efectuate experimente pentru a compara performanţele din punct de vedere al rezoluţiei energetice şi al ratei de transfer obţinute. Aceste specrometre sunt folosite ȋn laboratorul LaMAR pentru măsurători de mediu ale
more » ... tii radiaţilor gamma. A comparison of a digital gamma-ray spectrometer to a conventional analogical one is performed at low count rates using a low (25%) and a medium (60%) efficiency HPGe detector. Acquisition parameter optimization was done in order to compare performance in energy resolution and throughput. These spectrometers are currently employed in LaMAR laboratory for environmental measurements of the gamma-ray activity.
fatcat:tam4mdfwofeclefswbc3uuisd4