R. Ingardeno ontologijos įvertinimas

Arūnas Poviliūnas
2015 Problemos  
1983 m. gruodžio 13 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės institute KKI visuomenės mokslų katedros dėstytojas T. Sodeika apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją "Romano Ingardeno fenomenologinė ontologija". Disertacijos mokslinis vadovas – prof. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai – prof. N. Motrošilova ir prof. M. Kozlova bei doc. B. Kuzmickas. Disertacijoje nagrinėjamas R. Ingardeno ontologijos santykis su jo mokytojo E. Husserlio teorija, šios ontologijos metodologinės prielaidos,
more » ... oginės prielaidos, realaus pasaulio struktūros ir sąmonės santykis.
doi:10.15388/problemos.1984.32.6473 fatcat:k6vyjxd3unactcerh2mdochkde