Az atipikus foglalkoztatási szerződések néhány problematikus kérdése a mezőgazdaságban

Tamás Prugberger
2021 Miskolci Jogi Szemle  
A tanulmány a mezőgazdaságban alkalmazott speciális foglalkoztatási formákat mutatja be. Ennek során bemutatja azokat, amelyeket a családi gazdaságokban alkalmaznak és amelyeket a nagy gazdaságokban. Az előbbiek a családtagi munkavégzés, míg az utóbbira a munkaszerződéses foglalkoztatás, az egyéni és a csoportvállalkozási, valamint a részesművelési forma a jellemző. Az agrárszövetkezetek esetében gyakori a tagsági viszonyon alapuló munkavégzés is. Szó esik továbbá arról is, hogy a tanulmányban
more » ... árgyalt munkavégzési formák közül melyek azok, amelyek ma is időszerűek.
doi:10.32980/mjsz.2021.1.949 fatcat:g3uwl6w7qncwnefpnmytw6joya