DEPARTMENTS OF PROFESSIONAL EDUCATION AND SOCIAL EDUCATION OF KAMYANETS-PODILSKIY INSTITUTE OF PUBLIC EDUCATION (1921 – 1930)

Діана Яблонська
2018 East European Historical Bulletin  
The article deals with the process of establishing and functioning of the professional and social education departments of the Kamyanets-Podilskyi Institute of Public Education, their structure main tasks and basic problems which are further described. It has been established that the educational, scientific and educational work of these departments was subordinated to the qualitative training of specialists of pedagogical profile, whom the secondary schools of the Ukrainian USSR urgently
more » ... . Діана ЯБЛОНСЬКА, аспірант кафедри історії України, провідний фахівець відділу наукової роботи і міжнародних зв'язків Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна, Кам'янець-Подільський) dianayblonska@meta.ua ФАКУЛЬТЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАРОДНОЇ ОСВІТИ (1921 -1930) У статті досліджується процес заснування і діяльності факультетів професійної освіти та соціального виховання Кам'янець-Подільського інституту народної освіти, з'ясовано їх структуру, основні завдання та головні проблеми, які вилилися у подальше закриття. Встановлено, що освітня, наукова та виховна робота цих підрозділів була підпорядкована якісній підготовці фахівців педагогічного профілю, яких гостро потребувала загальноосвітня школа УСРР. Ключові слова. Кам'янець-Подільський інститут народної освіти, факультет професійної освіти, факультет соціального виховання, структура, навчання, викладачі, професори, студенти.
doi:10.24919/2519-058x.7.130674 fatcat:wc5nvd2ufzhgvkdhxisp7cf7y4