WIZUALIZACJA OBIEKTÓW GÓRNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA TYPU CAD NA PRZYKŁADZIE WAŁBRZYSKIEGO SZYBU HENRYK

Magdalena Gałan, Damian Kasza
unpublished
W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania komercyjnego oprogramowania typu CAD-Autodesk 3ds Max do prac związanych z wizualizacją obiektów górniczych. Omówiono sposób prze-twarzania danych archiwalnych i opracowywania wizualizacji. Podjęto dyskusję na temat dostępnych możliwości inwentaryzacji i ochrony reliktów dawnych robót górniczych.
fatcat:zpd5haicevfapawtwbzipyjq2i