Ginčų, kylančių iš vartojimų sutarčių, nagrinėjimo arbitraže problematika

Beata Kozubovska
2011 Teisė  
Straipsnyje analizuojama ginčų, kylančių iš vartojimo sutarčių, arbitruotinumo problematika. Remiantis lyginamąja Lietuvos ir kitų valstybių analize, siekiama suformuluoti mokslines rekomendacijas, susijusias su arbitražo naudojimo galimybe spręsti ginčus, kylančius iš vartojimo sutarčių, Lietuvoje.This article discusses arguable aspects of arbitrability of consumer related claims. By means of comparative analysis of Lithuanian and other countries legal systems, this article aims to construct
more » ... commendation regarding the possibility to make use of arbitration while solving consumer related disputes in Lithuania.
doi:10.15388/teise.2011.0.137 fatcat:kpfxcie5rfetxkh3uf4xusyat4