آموزش و بهبود شایستگی های رهبری: تعیین اثربخشی شایستگی های تحول گرایی، تیم سازی و تفکر استراتژیک با روش بوت استرپ

نقی رعدی افسوران, جورج.سی تورنتون, حمیدرضا عریضی سامانی
2020 مشاوره شغلی و سازمانی  
doi:10.52547/jcoc.12.3.187 fatcat:drrlwdkh6vdc3gjkjwo3mb45za