AUTOMATYKA • 2007 • Tom 11 • Zeszyt 3 Zalety dualnego systemu tomograficznego na tle klasycznej tomografii gamma

Katedra, Informatyki Stosowanej, Politechnika £ódzka W £odzi, Jaros³aw W³odarczyk, S³awomir Lewandowski
unpublished
fatcat:dy5twtchl5f63illztfztpaiji