Politikk og forvaltning – politisering og integrasjon?

Astri Andresen, Kari Tove Elvbakken, Per Lægreid
2017 Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift  
Dette temanummerets tittel er hentet fra et seminar ved Universitetet i Bergen (UiB) i mai 2016. Seminaret var et samarbeid mellom Institutt for arkeologi, historie, kulturvitenskap og religionsvitenskap og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Anledningen var at forvaltningshistorikeren, professor Tore Grønlie ved UiB og tidligere forskningsleder ved LOS-senteret fylte 70 år. Seminaret samlet innlegg som på ulike måter tematiserte forholdet mellom
more » ... forholdet mellom forvaltning og politikk og hvor historie og statsvitenskap på ulike måter spilte sammen. Vi har ønsket å presentere bidrag fra dette seminaret for tidsskriftets lesere. Gjennom å samle forskningsbidrag og kommentarer, ønsker vi å inspirere til mer historie i statsvitenskapelig forsking. Historiefaget er en av statsvitenskapens fadderdisipliner. Løsrivelsen av statsvitenskapen fra historiefaget som startet på 1960-tallet, vokste ut av en kritikk av historiefaget som for beskrivende og for teoriløst og for opptatt av det unike. I sin iver etter å frigjøre seg fra moderdisiplinen var det lenge liten forbindelse mellom historie og statsvitenskap. Nye analyseteknikker gjorde at mange statsvitere var fasinert av masseatferd, valgstudier
doi:10.18261/issn.1504-2936-2017-02-01 fatcat:7qhziuoq5nepnp3siejroan7hq