Het arrest Briels: begrippen mitigatie en compensatie Habitatrichtlijn nader verklaard

Floor Fleurke
2014 Nederlands tijdschrift voor Europees recht  
doi:10.5553/nter/138241202014004008004 fatcat:prfq7xboorewhebfkwoqnzwfhm