Diagnosis and treatment of asthma‑COPD overlap (ACO)
Diagnostika a terapie překryvu astmatu a CHOPN (ACO)

Norbert Pauk
2019 Interní medicína pro praxi  
Diagnostika a terapie překryvu astmatu a CHopn (aCo) Diagnostika a terapie překryvu astmatu a CHOPN (ACO) doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce a 3. LF UK Praha Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a asthma bronchiale (AB) jsou obě chronická zánětlivá onemocnění především průdušek, ale jsou to i značně heterogenní syndromy, které mohou koexistovat a vytvářet zvláštní fenotypy. V současnosti víme, že existuje zastřešující překryv CHOPN a
more » ... cí překryv CHOPN a astmatu, v anglosaské literatuře s označením asthma -chronic obstructive pulmonary disease overlap (ACO). Je velkou snahou pneumologů najít nějaký univerzální návod, jak tento překryv pojmenovat, diagnostikovat a následně léčit. Mezi obstrukčními plicními nemocemi je jeho výskyt asi v 7-20 %. Nemocní mají často větší potíže, než je tomu u pacientů pouze s astmatem či CHOPN, rizika pro ACO jsou kombinací rizik pro CHOPN i průduškové astma, věkově jsou pacienti mladší než u CHOPN, mají větší počet a těžší exacerbace, a proto farmakoterapeutické intervence vyžadují integrovanější přístup. Co je naprosto nezbytné, je plánování prospektivních randomizovaných studií pro ACO, protože doposud klinické studie naprosto ignorovaly tento překryv a striktně oddělovaly pacienty s CHOPN od astmatu a naopak. V současnosti máme také v České republice národní doporučení, jak fenotyp překryvu astmatu a CHOPN diagnostikovat a léčit. Klíčová slova: ACO, CHOPN, GINA, GOLD, IKS, LABA, LAMA, léčba ACO. Diagnosis and treatment of asthma-COPD overlap (ACO) Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and bronchial asthma are both chronic inflammatory diseases primarily of the bronchi, but there are heterogeneous syndromes which may coexist and produce atypical phenotypes of the diseases. Currently, we know of asthma-chronic obstructive disease overlap (ACO). There have been great efforts by pneumologists to develop universal guidelines on how to name, diagnose, and treat this condition. Among obstructive pulmonary diseases, the prevalence of ACO is estimated to be between 7 and 20%. These patients often have more symptoms than those who have just bronchial asthma or COPD, with the risks of ACO being a combination of COPD and asthma risks. The patients tend to be younger than those with COPD, and the number and severity of their exacerbations are greater; therefore, pharmacotherapeutic interventions require a more integrated approach. It is vital to plan prospective and randomized studies for ACO, as until now studies have ignored this overlap and strictly separated patients with COPD from those with bronchial asthma. Currently, in the Czech Republic, there are national guidelines on how to diagnose and treat the ACO phenotype.
doi:10.36290/int.2019.002 fatcat:h4u4rz2ztbdjfgmd5po47ds3v4