İHSAN RAİF HANIM'IN "FERYAD-I VİCDAN" ADLI ŞİİRİNDE MİLLÎ BİLİNCİN YANSIMALARI

SATİYE BAYKUŞ- - İlknur AY
2020 Kesit Akademi  
İHSAN RAİF HANIM'IN "FERYAD-I VİCDAN" ADLI ŞİİRİNDE MİLLÎ BİLİNCİN YANSIMALARI 1 Öz Millî Edebiyat döneminde sanatçıların millî bilinç ve millî değerleri yoğun bir şekilde eserlerinde işlediği görülür. Sanatçılar, yaşadıkları dönemin şartlarından ve bulundukları toplumun yapısı ve sosyal durumundan etkilendikleri için bu durum kaçınılmazdır. Dolayısıyla sanatçılar gözlemlerinden yola çıkarak oluşturdukları eserlerinde millî bilinç duygusunu realist bir şekilde yansıtmışlardır. Millî Mücadele
more » ... larını bizzat yaşamış olan sanatçılarımızdan İhsan Raif Hanım'ın şiirlerinde de millî romantik duyuş tarzının yansımalarını bulmak mümkündür. Zira millî birlik ve beraberliğin önemini ve hassasiyetini çok iyi bilen İhsan Raif Hanım, bu konuda çeşitli şiirler kaleme almıştır. Şairin Balkan Savaşları için yazmış olduğu 'Feryad-ı Vicdan' adlı şiiri de bunlardan birisidir. Şair bu şiirinde millete hitap ederek millî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerimizden hareketle millî bilincin temellerini güçlendirmeye çalışmıştır. Biz de bu çalışmada, İhsan Raif Hanım'ın millî birlik ve beraberliğin önemine dikkat çektiği 'Feryad-ı Vicdan' adlı 1 Bu çalışma, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında hazırlanmakta olan 'İhsan Raif Hanım'ın Şiirlerinde Millî Romantik Duyuş Tarzı' adlı Yüksek Lisans tezinden türetilmiştir.
doi:10.29228/kesit.40584 fatcat:3obk56pncrbeflkwib2qy57elq