Constitutional doctrine social rights and freedoms

Vitalii Kovtun
2021 Entrepreneurship, Economy and Law  
Віталій Ковтун, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ДОКТРИНА СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ТА СВОБОД Участь у перерозподілі бюджетних коштів, створення мереж соціального захисту та регулювання економіки започаткувало засади державної політики. У середині XIX століття, після заворушень 1848 року, розгорілася суперечка, яка затягнулася на десятиліття, про найбільш ефективний спосіб боротьби з
more » ... спосіб боротьби з бідністю -використання державного втручання в економіку або спирання на політику laissez-faire. Успіхи та невдачі держав і ринків відігравали в минулому сторіччі важливу роль у розвитку ідей про їхню місію. Усвідомлення ідеї «золотої середини» мало на меті збалансованість ролі ринків, держави і громадянського суспільства. Історичний процес осягнення феномена соціальної держави призводив до появи особливостей американської та європейської конституціоналізації. Підкреслюється особлива роль судових юрисдикцій різних правопорядків у розумінні ідеї держави загального добробуту. Конституційні суди не повинні уникати відповідальності щодо реалізації в суспільстві соціальної справедливості, і вони можуть досягнути цього шляхом конститутивного тлумачення. Зокрема, наведені приклади із судової практики Конституційного Суду України щодо так званих «соціальних справ». У статті вказано, що соціальні права можуть забезпечуватися правовими нормами і санкціями та відповідати судовому рішенню згідно із системою конституційних скарг шляхом їх інтерпретування як «класичних прав». Зазначено, що сьогодні світове співтовариство перебуває у найглибшій рецесії з часів Другої Світової Війни. Пандемія коронавірусної хвороби (Covid-19) постає небаченим випробуванням, що загрожує побудованій соціальній солідарності та розширенню захисту прав людини. Початкові реакції держав передбачають безпрецедентну цільову фіскальну та монетарну політику, щоб забезпечити соціальний захист, одночасно стимулюючи економічний пошук задля запобігання занурюванню в глобальну депресію. Доведено, що практика захисту прав людини у «молодих пострадянських державах» все більше рухається у напрямі нормативного та інституційного гарантування, тобто інструменту запобігання демократичній регресії в контексті верховенства права. Ключові слова: Конституція, держава загального добробуту, соціальна держава, права людини, Конституційний Суд.
doi:10.32849/2663-5313/2021.2.27 fatcat:hk73rhnuojfslezimonjqwi7gu