EDUCAREA ȘI FORMAREA CONTINUĂ A ADULȚILOR-DEZIDERAT AL UNEI VIEȚI ACTIVE PE PIAȚA MUNCII

Mergeani Nicea, Dănciulescu Andreea-Gabriela, Dănciulescu Romeo, Școala Gimnazială, " Mihai, Viteazu Strehaia, România
unpublished
O viață activă pe piața muncii presupune, pe lângă existența de locuri de muncă, o educare și o formare continuă a adulților. Indiferent de vârsta avută, fiecare persoană are nevoie de noi cunoștințe, pe care le poate obține fie prin autoinformare, fie prin participarea la cursuri de formare profesională. Dezvoltarea tehnologică și informațională condiționează învățarea pe tot parcursul vieții, fapt pentru care, în ultimii ani, s-a pus tot mai mult accentul pe educarea și pe formarea continuă a
more » ... formarea continuă a adulților, în acest sens fiind înființate numeroase Centre de Formare Profesională, unele atrăgându-și cursanții prin implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene, ceea ce a însemnat participarea gratuită a adulților la diverse cursuri de specializare, perfecționare, (re)calificare. Articolul evidențiază importanța educării și formării continue a adulților raportându-ne la avantajele economice și sociale care derivă din aceasta. Articolul analizează câteva dintre aspectele educării și formării continue a adulților care favorizează participarea activă pe piața muncii, concluzia fiind aceea că, pentru o viață profesională activă, este nevoie de stabilirea unor relații între angajatori, angajați, formatori și educabili. Cuvinte Cheie: educare, formare continuă a adulților, piața muncii, viață activă, programe de formare, învățare pe tot parcursul vieții JEL Classification: E24, I23, I25, J01, P46 Introducere Indiferent de vârstă, pentru o viață activă pe piața muncii, este nevoie de educare și formare continuă, cu atât mai mult, cu cât evoluția tehnologiei și societatea cunoașterii aduc permanente schimbări pe plan profesional. Formarea continuă aduce avantaje reale atât persoanei beneficiare, cât și întregii societăți.
fatcat:dhk7gcbas5evla4i7lh7d5u3nu