Evaluation of the Culturette Brand Ten-Minute Group A Strep ID test Regard to its Specificity and Sensitivity
Culturette Brand Ten-Minute Group A Strep IDの基礎的検討

Hisashi OHKUNI, Yuko TODOME, Kozo YOKOMURO, Yoshitami KIMURA, Yoshita EGUCHI, Tsuneo WAKABAYASHI, Tadashi TESHIROGI, Atsushi KUDO
1985 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.59.1204 pmid:3938797 fatcat:xtzq7jcyuvgknbhucxm6ji74sa