EGEMENLİK YETKİSİNİN LAİKLEŞME SÜRECİ: MACHIAVELLI İN ETKİSİ

ÇİĞDEM PANK
2016 Journal of International Social Research  
Öz Egemenlik kavramı, geçmişten günümüze kadar olan süreçte devlet düzeni bakımından önemli kavramlar arasında yer almıştır. Kavram, ilk ortaya çıktığında mutlak, genel ve sınırsız olarak nitelendirilmiştir. Egemenlik yetkisinin mutlak, genel ve sınırsız bir anlayış doğrultusunda olması gerektiğini ileri süren düşünürlerden biri de Machiavellidir. Machiavelli'den önce egemenlik tanrısal kaynaklıydı. Egemenliğin sınırlandırılması da tanrısal yasalara bağlı olmaktan geçmekteydi. Machiavelli ile
more » ... . Machiavelli ile birlikte, egemenlik yetkisi hükümdarda olmuştur. Böylece, Egemenlik yetkisi ile ilgili tanrısal anlayış, yerini dünyevi bir anlayışa bırakmıştır. Bu çalışmada, Machiavelli'in egemenlik konusunda ileri sürdüğü görüşler ve kavramın laikleşmesine olan katkısı ele alınıp değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Egemenlik, Sınırsız egemenlik, Machiavelli, Devlet Düzeni. Abstract The concept of sovereignty is among the most important concepts in terms of the state order in the past to the present process. When the concept first emerged, it has been described as general, unlimited and the absolute. Machiavelli is one of the thinkers who argue sovereign power that is in line with an absolute, unlimited and general understanding. Before Machiavelli the sovereignty was the source of divine. Limiting the sovereignty was through being connected to the divine laws. With Machiavelli, the sovereign power had been to the ruler. Thus, the understanding concerned with the sovereign power was replaced by a worldly understanding. In this study, the opinions that Machiavelli put forward about sovereignty and the contribution to secularization of the concept is evaluated.
doi:10.17719/jisr.2016.1377 fatcat:etbdl7oxujgbpdd3ybu63xc444