LA RECERCA A CATALUNYA EN L'ÀMBIT DE LES ENGINYERIES AGRONÒMIQUES, FORESTALS I ALIMENTÀRIES, DURANT EL PERÍO-DE 1990-1996

Jaume Porta, Xavier Alibés, Juan Marín, Ferran Rodà
unpublished
INTRODUCCIÓ Les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans, anomenades genèricament Reports de la recerca a Catalunya (RRC), fan possible disposar d'una valuosa informació sobre l'activitat científica i l'estat de salut dels diferents àmbits del saber a Catalunya. La perspectiva no és massa llarga, ja que abasta la dècada dels anys noranta, però aquest primer inventari i anàlisi crítica, que es fa, posa en evidència aspectes, que hauran de ser tinguts en compte, tant per impulsar la política
more » ... mpulsar la política científica com per millorar la política sobre informació científica. Aquest treball constitueix una síntesi de l'RRC (16), dedicat als àmbits de les enginyeries agronòmiques, forestals i alimentàries, durant els sets anys que comprenen el període 1990-1996.
fatcat:lsi3djvs4bgchbflwvpjs5bb7i