"The cross" against "the sword": Russia, intellectuals and the national idea of 1914

Sasa Markovic
2017 Sociološki Pregled  
Сажетак: Прошлост Великог рата 1914-1918, актуелна у годинама обележавања његове стогодишњице, више него икада обогаћена је истраживањима чији циљ нису само расветљавања војно-политичких догађаја. Све више стручна јавност, али и заинтересовани грађани у прилици су да сазнају разноврсни аспект друштвених идеја и креирања националног идентитета. Руска друштвена мисао је током 19. века имала изузетно комплексан развој. Трагајући за садржајем сопственог идентитета, Руси су се и окретали западу у
more » ... и да ће им понудити нешто ново, али су покушали и да на традицији окарактеришу и свој аутохтони словенофилски профил. Неоспорно огромно Царство омогућило је истицање специфичне улоге Русије у развоју човечанства. Почетком 20. века, руска друштвена мисао којом се држава руководила покушала је да сједини хришћански универзализам и националистички егоизам. Последица тога била је изразита емотивност националне идеје која се ослањала на интуитивност, специфичну руску улогу и њен месијанизам. Рационално постављени третман државних интереса, иако пристутан у крајњој консеквенци одлуке, био је обележен саосећањем. Руски цар Николај Други, иако је војно-политичка и привредна ситуација у земљи указивала на неспременост, стао је у одбрану "словенске браће". Руски народ је подржао тај став, а немачки империјализам је рачунао на то јер се и сам руководио "тевтонском доминацијом". Кључне речи: рат, идеја, дужност, врлина, нација, патриотизам. Руски месијанизам Руско царство, почетком 20. века била је империја оптерећена бројним друштвеним противурченостима проистеклим, између осталог, и из контроверзног интереса да води успешну глобалну политику. Упркос очекивањима, поразом завршен војни конфликт с Јапаном 1905. године, извео је незадовољно становништво на улице Москве и Петрограда како би се покренуо процес промена. Постојећи конзервативизам Русије, који је модернизацију друштва условљавао и успоравао захтевима 1
doi:10.5937/socpreg51-15195 fatcat:564vja5dh5ae5pbvxms7o6obvi