Geneza kajkavštine u obradbi Rudolfa Strohala

Josip Lisac
2018 Radovi. Razdio filoloških znanosti  
Prema Strohalovoj koncepciji, svi Hrvati do 16. stoljeću bili su čakavci, a ovisno o tom odakle su iz Slovenije stizali utjecaji i koliko su se sačuvale starije čakavske osobine, i postoje dijalektalne osobine unutar kajkavskoga narječja. Takva gledanja počivaju na neutemeljenu stajalištu da pisani spomenici vjerno odražavaju govor mjesta u kojima su nastali. Zaključuje se da Strohalov uvid u pisanu baštinu nije bio potpun, da je njegov pristup problemu nesustavan, bez poštivanja jedinstvenih
more » ... iterija, te da zato i nije uvidio kako glavnina kajkavskog narječja nije nastala stapanjem različitih narječja.
doi:10.15291/radovifilo.1705 fatcat:neck2ldehvempbib3axwjxzppu