Samodzielna, odważna, nowoczesna: historia Marii Morzyckiej-Obuchowskiej w świetle wybranych fragmentów jej Pamiętników

Beata Walęciuk-Dejneka
2017 Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych  
doi:10.15290/cnisk.2017.02.03.01 fatcat:buh43cd7ujbzdoulge2iyshvgu