ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ "EPPROBATE" В ДИЗАЙНА НА ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ КУРС IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL QUALITY STANDARD FOR E-LEARNING "EPPROBATE" IN THE DESIGN OF UNIVERSITY E-COURSE

Lyubka Aleksieva
unpublished
Анотация: Статията разглежда приложението на международния стандарт за качество Epprobate в дизайна на университетския електронен курс "Информационни технологии в началното училище" за магистри от Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ "Св. Кл. Охридски". Чрез представяне на разнообразни примери се акцентира върху практическите аспекти на приложението на критериите на Epprobate. Правят се изводи за важноста на спазването на авторските права и необходимостта от технологична подкрепа
more » ... а преподавателите при проектирането на електронни курсове. Ключови думи: качество на електронното обучение, Epprobate, дизайн на електронно обучение, електронен курс Abstract: The paper describes how quality standard Epprobate was implemented in the design of the university e-course "ICT in primary education", intended for students in Master Degree Programmes of Faculty of Primary and Preschool Education, Sofia University. It focuses on practical aspects of implementation, therefore many examples for each criteria of Epprobate quality grid are given. In conclusion, it is emphasized on the importance of intellectual property rights compliance and on the necessity of technological support for university teachers in designing their e-courses.
fatcat:nwnfxqqpprbovo3d2qhyo27d3a