Some Lactation Traits, Somatic Cell Count and Udder Characteristics of Pırlak Sheep

Serdar Koçak, Koray Çelikeloğlu, Hacı Ahmet Çelik, Zehra Bozkurt, Mustafa Tekerli
2018 Eurasian Journal of Veterinary Sciences  
Pırlak Koyunlarda bazı süt verimi ve meme özellikleri ile somatik hücre sayısı Öz Amaç: Bu çalışma Pırlak koyunların süt verimi, meme özellikleri ve somatik hücre sayısı ile bu özellikler arasındaki korelasyonları belirlemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma 2009 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi' nde bulunan 4 ve 5 yaş ve üzeri 70 baş Pırlak koyun üzerinde yürütüldü. Bulgular: Pırlak koyunlarda süt verimi ve laktasyon süresine ait en
more » ... ük kareler ortalamaları 76.98 ± 4.12 kg ve 120.79 ± 2.52 gün hesaplandı. Günlük ortalama süt verimi, yağ oranı ve somatik hücre sayısı laktasyonun 60 ve 90. günlerinde sırasıyla; 680.28 ± 40.01 ve 431.94 ± 27.37 g, % 4.97±0.16 ve 7.88±0.27, 4.66 ± 0.11 ve 5.66 ±0.13 bulundu. Meme derinliği, meme çevresi, sağ meme başı uzunluğu ve sağ meme başı çapı laktasyonun 60. gününde sırasıyla; 15.25 ± 0.26, 40.94 ± 0.77, 2.77 ± 0.07 ve 1.58 ± 0.04 cm, 90.günde aynı sıra ile; 14.76 ± 0.29, 34.79 ± 0.66, 2.66 ± 0.07 ve 1.44 ± 0.03 cm tespit edildi. Laktasyon süt verimi ile sağ ve sol meme sistern derinliği arasında önemli pozitif fenotipik korelasyonlar (0.49, 0.43) tespit edildi. Öneri: Sonuç olarak Pırlak koyunlarda süt veriminin yerli koyun ırklarının verimleri düzeyinde ve makineli sağıma uygun olduğu kanatine varılmıştır. Süt verimi, meme özellikleri ve somatik hücre sayısı arasındaki korelasyonlar istenilen yöndedir. Bu nedenle incelenen süt verimi ve meme özelliklerinin bir seleksiyon programında uygulanabilir olduğu görüşüne varılmıştır. Anahtar kelimeler: Pırlak, süt verimi, meme özellikleri, somatic hücre sayısı, korelasyon Abstract Aim: Aim of the study was to determine milk yield, somatic cell count, udder traits and correlations among these traits in Pırlak sheep. Materials and Methods : This research has been carried out on 4 and 5+ years old aged 70 Pırlak ewes maintained Afyon Kocatepe University Livestock Research and Application Center, sheep breeding unit in 2009. Results: The least squares means of milk yield and lactation length were 76.98 ± 4.12 kg and 120.79 ± 2.52 days. Average daily milk yield, fat percentage and log somatic cell counts at 60 and 90 days of lactation were 680.28 ± 40.01 and 431.94 ± 27.37 g, 4.97±0.16 % and 7.88±0.27 %, 4.66± 0.11 and 5.66±0.13 respectively. Udder depth, udder circumference, right teat length, and right teat diameter were 15.25±0.26, 40.94±0.77, 2.77±0.07 and 1.58±0.04 cm for 60 days of lactation and 14.76±0.29, 34.79±0.66, 2.66±0.07 and 1.44±0.03 cm for 90 days of lactation, respectively. The significant coefficients of phenotypic correlations between milk yield and right and left udder cistern depths (0.49, 0.43) were positive and in desired way. Conclusion: It was concluded that the lactation milk yield was similar with other Turkish native sheep breeds and Pırlak ewes were suitable to machine milking. The correlations among milk yield, somatic cell counts and udder traits were in desired ways. Therefore mentioned milk yield and udder traits could be used in an advanced selection program.
doi:10.15312/eurasianjvetsci.2018.177 fatcat:udsyhqmjurctxnkbmgeojlet54