ДИСКРИМІНАНТНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ DISСRIMINANT MODEL OF SMALL ENTERPRISES' BANKRUPTCY DIAGNOSTICS

L Grytsenko, I Boyarko, A Gubar
2009 unpublished
У статті розроблено дискримінантну модель діагностики банкрутства малих підприємств, яка враховує особливості їхнього функціонування в умовах української економіки. Ключові слова: оцінка ймовірності банкрутства, модель, дискримінантний аналіз, малі підприємства. Форм. 5. Рис. 1. Табл. 1. Літ. 12. Л.Л. Гриценко, И.Н. Боярко, А.А. Губар ДИСКРИМИНАНТНАЯ МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В статье разработана дискриминантная модель диагностики банкротства малых предприятий, которая
more » ... приятий, которая учитывает особенности их функционирования в условиях украинской экономики. Ключевые слова: оценка вероятности банкротства, модель, дискриминантный анализ, малые предприятия. Постановка проблеми. Забезпечення стабільного функціонування підпри-ємств в конкурентних умовах ринкової економіки об'єктивно вимагає постій-ної діагностики їхнього фінансового стану з метою своєчасного виявлення не-гативних змін і застосування за необхідності антикризових заходів. У свою чергу, це передбачає використання науково обґрунтованих моделей оцінки платоспроможності та ймовірності банкрутства, які враховують особливості фінансово-економічної діяльності об'єктів аналізу. Зокрема, суб'єктам малого бізнесу необхідні прості та доступні інструменти моніторингу власного фінан-сового стану та прогнозування фінансової спроможності інших підприємств (наприклад, при наданні комерційного кредиту або обґрунтуванні можливос-тей інвестування). Слід зазначити, що наведеним вимогам максимально відповідають дис-кримінантні моделі діагностики банкрутства, які враховують найважливіші показники, що визначають фінансовий стан підприємства. Дискримінантна модель-це лінійна функція, де показники фінансового стану підприємства є змінними і враховують певні коефіцієнти залежно від ступеня їхнього впливу на платоспроможність та ймовірність банкрутства. При цьому прогнозування фінансової неплатоспроможності здійснюється на основі порівняння значен-ня функції з відповідним критичним. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 256 ©
fatcat:l4k4mwdekfbpfgnhlj37ggn47y