ANDRÉ MASSON, SALVAOR DALI VE MAX ERNST'ÜN RESİMLERİNDE PEYGAMBERDEVESİ METAFORU

Ceren İREN
2021 Journal of International Social Research  
Öz Bu araştırma metninde Sürrealizm ve peygamberdevesi metaforu, André Masson, Salvador Dali ve Max Ernst'ün resimleri üzerinden incelenmektedir. Peygamberdevelerinin fiziksel ve davranışsal özelliklerinin ele alındığı giriş bölümün ardından Sürrealizmin genel özelliklerinden bahsedilmiş, Sigmund Freud'un bilinçaltı çalışmalarının ve Roger Caillois'in peygamberdeveleri üzerine yayımladığı makalelerin Sürrealist sanatçıların çalışmalarını hangi açılardan etkiledikleri ele alınmıştır. İki dünya
more » ... vaşı arasındaki bu dönemde peygamberdevelerinin yıkıcı bir güç ve ölümle olan ilişkisi, dişi peygamberdevelerinin çiftleştikten sonra eşlerini yemeleriyle ifade edilmiştir. Bu yıkım Masson ve Ernst'ün resimlerinde biçimsel olarak böcek formu üzerinden anlatılırken, Dali'nin resimlerindeyse farklı metaforlar üzerinden sunulmuş ve böcekler onun korkularının sembolleri haline gelmiştir. Sonuç bölümünde ise peygamberdevelerinin Sürrealist resimlerdeki biçimsel ve kavramsal özellikleri karşılaştırılarak değerlendirilmiş, bilim ve sanat arasındaki ortaklıkları incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Peygamberdevesi, Sürrealizm, Resim, Metafor. Abstract In this research paper, the metaphor of the praying mantis in Surrealism, is examined over the André Masson, Salvador Dali's and Max Ernst's paintings. After the preface in which the physical and behavioural distinctions of the praying mantises dealt with, the general characteristics of Surrealism have been mentioned,in which aspects Sigmund Freud's unconscious works and the papers Roger Caillois published about the praying mantis affected the Surrealist artists' works. In this period of the war between the two worlds,the destructiveness of the praying mantises and their relationship with death, is expressed via the female mantises eating their mates after mating ritual. This destruction is expressed over figurative insect form in Masson's and Ernst's paintings, in Dali's paintings it is presented over different metaphors and became the symbols of his fears. In conclusion part, it is viewed in comparison that the figurative and conceptual characteristics of the praying mantis is Surrealist paintings and it is examined their partnership in science and art.
doi:10.17719/jisr.11591 fatcat:2tqeguveqbh3be4uw7o4vqgbtq