Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt Basedow chèn ép thị thần kinh

Phạm Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Duy Anh, Phạm Trọng Văn
2021 Tap chi nghien cuu y hoc  
Nghiên cứu tiến cứu, được tiến hành trên 14 mắt của 9 bệnh nhân bị bệnh mắt do basedow chèn ép thị thần kinh được phẫu thuật nội soi giảm áp hốc mắt từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2020 tại bệnh viện Quân y 103. Kết quả: Mức giảm độ lồi trung bình sau mổ là 2,1 ± 1,03 (1 - 3 mm). Thị lực trước mổ trung bình 0,99± 0,72 (0,1 – 2,0) (logMar). Sau mổ thị lực trung bình 0,52±0,46 (0-2) (logMar). Thị lực tăng trung bình tương đương với 4 dòng Snellen. Thị lực cải thiện ở 9 mắt, không đổi ở 5 mắt, không
more » ... ổi ở 5 mắt, không mắt nào giảm thị lực. Có 10/14 mắt có cải thiện thị trường rõ rệt, 6/8 mắt tổn thương sắc giác phục hồi hoàn toàn. Thị lực sau phẫu thuật tốt hơn tương quan đáng kể với thị lực tốt trước phẫu thuật (r= 0,713, p=0,014), gai thị bạc màu tương quan nghịch với thị lực tốt sau phẫu thuật (r= 0,705, p= 0,023) nhưng tuổi, độ lồi, và giá trị MD trên xét nghiệm thị trường không tương quan đáng kể với thị lực sau phâu thuật. Điểm viêm CAS ≥ 4 sau điều trị corticoid liều xung làm tăng nguy cơ không cải thiện thị lực sau mổ, RR=3. Không có trường hợp nào bị rò dịch não tủy, hay tổn thương ống lệ mũi. Sau mổ nhìn đôi xuất hiện mới hoặc tăng nặng ở 5/9 bệnh nhân trong đó có 2 bệnh nhân cần phải phẫu thuật lác.
doi:10.52852/tcncyh.v139i3.60 fatcat:y4omoczg75ditfbdt2jpxutkxa