Symphony No1 by Volodymyr Zagortsev: history of creation, commentary on reconstruction

О. Voytenko
2018 Ukraïnsʹke muzikoznavstvo  
Art studies I S S N 0130-5298. U k r a i n i a n Mu s i c o l o g y . 2 0 1 8 . V o l u m e 44 67 УДК 78.071.1 (477) : 78.082 О. С. ВОЙТЕНКО https://orcid.org/0000-0001-6880-5903 СИМФОНІЯ №1 ВОЛОДИМИРА ЗАГОРЦЕВА: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ , КОМЕНТАР ДО РЕКОНСТР УКЦІЇ Проаналізовано Симфонію №1 В. Загорцева -перший великий оркестровий твір композитора; виявлено, що написанням цього твору композитор завершив навчання в Київській консерваторії. Навесні 2015 року у підвальних приміщеннях НМАУ ім. П. І.
more » ... овського було віднайдено теку із повним набором оркестрових партій Симфонії №1 В. Загорцева, на основі яких було проведено роботу з повної реставрації твору. Досліджені основні відомості з історії створення твору, а також подано загальний коментар до її реконструкції та закладено фундамент для подальшого аналізу Симфонії №1. Ключові слова: творчість Володимира Загорцева, школа Бориса Лятошинського, «Київський авангард», Симфонія №1 В. Загорцева. можна пов'язати із певним протиріччям. Його ім'я є стабільно згадуваним в одному з найзначніших історичних контекстів української музики (музичне «шістдесятництво», композиторське угрупування «Київський авангард» 1 , школа Бориса Лятошинського), проте реальний рівень вивченості його спадщини близький до нульових показників, таким чином музика В. Загорцева є маловідомою як слухачам, так і виконавцям 2 . 1 В одному з своїх перших виступів у пресі композитор Валентин Сильвестров стверджував: «"Авангард" в музыке, помимо разрушительных целей -тех, которые ему приписывают, и тех, которые в нём действительно есть, -имеет и иные. В нём важна попытка найти истоки музыкального стиля, исток жанра, исток традиции, начало жеста, который обретает ритм и становится, например, вальсом. Мы привыкли к музыке "проявленной", тональной, ведь тональность -основа музыкального воспитания. И музыка, логичная по стандарту, кажется естественной. "Удобно", "спокойно" сесть и работать "в ладу", "в тональности", но это сомнительное удобство: инерция нередко перекрывает творчество. Авангард в своих лучших проявлениях -это бунт против инерции композиционного мышления. <...> Музыка веками была музыкой замкнутого, соборного пространства. "Авангард" -одна из попыток выйти из замкнутого пространства в разорванное. <...> Прорвать замкнутое пространство пытался уже романтизм, но по-иному. Как попытка прорвать пространство, вспышка авангардистов аналогична взрыву романтиков» [4, 101]. Коментуючи цей вислів Олена Зінькевич зазначає: «Ця думка В. Сильвестрова, висловлена ще в ті далекі роки "бурі і натиску", абсолютно справедлива. Дійсно, саме молоді бунтарі 60-х прорвали замкнене коло традиціоналізму, першими в українській музиці вийшли у відкритий "музичний космос" і довели неосяжність його простору. Та й самі вони душею були істинними романтиками, адже тільки романтики могли так безоглядно -в ім'я мистецтва -свідомо приректи себе на нелегку і гірку долю...» [6, 333]. Постановка проблеми. Творчість Володимира Загорцева 2 Станом на момент публікації пропонованого дослідження його автором ведеться робота над збіркою статей та матеріалів творчого доробку Володимира Загорцева, а загальний огляд спадку композитора здійснено автором у публікації «На межі як життя у нескінченному...», де зазначено: «Музика Загорцева непроста для сприйняття: їй властиві помірні й повільні темпи, вона базується на складних і примхливих послідовностях дисонантних гармоній, а "зовнішня" жанрова ексцентрика їй практично не характерна. Можна припустити, що саме через ці якості творчість композитора © О. С. Войтенко, 2018 р.
doi:10.31318/0130-5298.2018.44.0.152870 fatcat:pwfcvfx6fbeexgixq4mb5pbceq