O korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z Jerzym Lisowskim

Joanna Godlewska
2021 Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie  
Rec.: A. i J. Iwaszkiewiczowie, J. Lisowski, Listy 1947–1979, t. 1–2, oprac. i przypisy A. i R. Papiescy, wstępem opatrzył R. Papieski, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2021.
doi:10.12775/se.2021.0028 fatcat:pnem7iutrvf65k7squvql6jq2a