Investigation of Antioxidant Activities and Hypoglycemic Effect of Black and White Myrtle Fruits

Sevim ÇİFTÇİ YEGİN, Aytaç GÜDER
2021 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Fruits, are in black or white colour Mrytus communis, is known as locally name murt, hambales, mersin. It is an aromatic and medicinal plant that grows naturally in maquis form in regions with Mediterranean climate. In this research, we aimed to investigate the hypoglycemic effect and antioxidant activity of Myrtus communis L. White-black myrtle were collected from Hassa-Hatay and Tarsus-Mersin, respectively in October. Fruits were separated from the leaves and dried in the oven at 40ºC. Fruit
more » ... xtracts were obtained in absolute ethanol (1:15) by using magnetic stirrer at the room temperature for one day. In this study, radical scaving activity-(DPPH), the hydrogen peroxide scavenging activity-(HPSA), metal chelating activity-(MCA), ferric reducing antioxidant power activity-(FRAP), total phenol-flavonoid contents and α-amylase, α-glycosidase inhibition were examined to determine characteristics of samples. DPPH and HPSA values were expressed as µg/ml in terms of SC50. FRAP and MCA features of extract were given as % activity. The hypoglycemic effect was investigated with α-amylase, α-glucosidase inhibition assays. The DPPH, HPSA, FRAP, MCA of white-black myrtle samples were found 56. 75-63.52 µg/ml, 193.95-207.73 µg/ml, 81.68-90.87%, and 20.88-27.71%, respectively. When the antioxidant results compare with the used standards such as Buthylated-Hydroxy-Anisole, Rutin, Trolox, white-black myrtle samples have effective antioxidant activity. Samples have shown hypoglycemic effect. Siyah ve Beyaz Murtların Hipoglisemik Etkisi ve Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması Latincesi Myrtus communis L. olan halk arasında murt, hambeles, mersin diye adlandırılan meyve siyah veya beyaz renkte olmaktadır. Tıbbi ve aromatik bir bitki olan mersin, akdeniz ikliminin yaygın olduğu bölgelerde doğal olarak yetişir. Bu çalışmada, Myrtus communis L. nin antioksidan aktivitesini ve hipoglisemik etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Beyaz ve siyah mersin örnekleri sırayla Hassa-Hatay ve Tarsus-Mersin den hasat dönemi olan Ekim ayında toplanmıştır. Meyveler yapraklarından ayrılarak etüvde 40º C de kurutuldu. Kuru örnekler toz haline getirilerek, absolute etanol (1:15) ile 1 gün boyunca manyetik karıştırıcıda karıştırılıp, süzgeç kağıdı ile süzülerek örneklerin özütü elde edildi. Bu çalışmada Radikal giderme aktivitesi (DPPH), Hidrojen peroksit giderme aktivitesi (HPSA), Demir indirgeme kapasitesi (FRAP) ve Metal şelat oluşturma aktivitesi (MŞA), Total feneol-flavonoid içerikleri ile hipoglisemik etki için α-amilaz, α-glikozidaz inhibisyonu araştırıldı. DPPH ve HPSA değerleri SC50 ile FRAP ve MŞA ise % olarak ifade edildi. Hipoglisemik etki ise α-amilaz, α-glikozidaz inhibisyonu ölçümü ile belirlendi. Beyaz ve siyah murt örneklerinde DPPH, HPSA, FRAP, MŞA değerleri sırasıyla 56. 75-63.52 µg/ml, 193.95-207.73 µg/ml, 81.68-90.87%, 20.88-27.71% bulunmuştur. Antioksidan sonuçlar Bütilat Hidroksi Anisol (BHA), Rutin (RUT) ve Trolox (TRO) gibi standartlarla karşılaştırıldığında beyaz ve siyah murt örnekleri etkili bir antioksidan aktivite göstermiştir. Örnekler aynı zamanda etkili bir hipoglisemik etki göstermiştir.
doi:10.18185/erzifbed.804421 fatcat:pov43nmlvrd7rgzuxzb7f4dyjy