Питањеосманског наслеђа у српским и бугарским пројектима 80-их и 90-их година XIX века (Никола Пашић и Стефан Стамболов) [chapter]

Олга Дубовик, Московски државни универзитет М. В. Ломоносов
2020 Русиja и Србија на прелому векова : српске теме Андреја Шемјакина  
doi:10.31212/zradova.17.rusijaisrbija.dub.173-190 fatcat:kflwjt4vh5gutfxqiaqd7bdtkq