PECULIARITIES AND PROBLEMS OF THE APPLICATION OF COUNTERPART SECURITY IN THE CONSIDERATION OF APPLICATIONS FOR THE ARREST OF A SEAGOING VESSEL FOR SECURING A CLAIM IN CIVIL PROCEEDINGS

М. В. Мурзенко
2019 Constitutional State  
Стаття присвячена дослідженню особливостей та проб лемних питань застосування зустрічного забезпечення при розгляді заяв про арешт морського судна на забезпечення позову в порядку цивільного судочинства. Проаналізовано практику місцевих судів в контексті дотримання основних засад цивільного судочинства та положень Міжнародної конвенції з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна 1952 р., виявлено проб лемні питання застосування зустрічного забезпечення при розгляді
more » ... дних заяв, сформульовано висновки та рекомендації щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства, та практичного застосування норм що регулюють забезпечення позову шляхом накладення арешту на морське судно. Ключові слова: зустрічне забезпечення, забезпечення позову, арешт морського судна, морська вимога.
doi:10.18524/2411-2054.2019.36.184869 fatcat:vupfv2etxvcexjimc3vlwezuvm