Bireysel Başvuru Çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'nin Verdiği İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Kararların Değerlendirilmesi

Emsalgül Doğan
2019 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi  
ÖZ Anayasa ve uluslararası düzenlemelerde güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler devredilemez ve vazgeçilemez niteliktedir. İnsan haklarına saygılı bir hukuk devletinde temel hakların gözetilmesi zorunludur. Hukuk alanlarının tümünü ilgilendiren temel haklar, icra hukuku bakımından özel bir öneme sahiptir. Zira devletin cebri icra faaliyeti kişilerin hakimiyet alanına müdahale edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu durum ise doğal olarak temel haklara değinilmesi anlamına gelmektedir. Bu
more » ... ktada kamu gücü tarafından temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen kişinin başvurabileceği bir imkân olan "AYM'ye bireysel başvuru" kurumu karşımıza çıkmaktadır. Anayasa'nın 148. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen söz konusu kurum kapsamında herkes, Anayasa'da güvene altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden AİHS kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye başvurabilecektir. Çalışmada AYM'nin bireysel başvuru yoluyla bugüne kadar önüne gelmiş olaylar neticesinde verdiği kararlar icra ve iflas hukukunu ilgilendirdiği kadarıyla incelenecektir. Dolayısıyla bahsi geçen temel haklar icra ve iflas hukuku bakımından bireysel başvurulara konu teşkil etmiş olanlarla sınırlı kalacaktır.
doi:10.33629/auhfd.553957 fatcat:23fkvwwx25fz5lnrmur2j6qfbq