Η Ρώμη στις Φιλιππικές Ιστορίες του Πομπήιου Τρόγου

Αλέξανδρος Παναγιώτη Κουρούπης
2019
Η παρούσα εργασία εξετάζει τον ρόλο της Ρώμης στις Historiae Philippicae του Πομπήιου Τρόγου. Στο έργο του συγγραφέα η Ρώμη δεν είναι το κέντρο της οικουμένης, αλλά συνιστά ένα απλό μέρος του κόσμου. Επιπροσθέτως, ο ιστορικός ασκεί υπαινικτική κριτική απέναντι στον επεκτατισμό της Ρώμης, την ίδια τη Romanitas και τη διάβρωσή της λόγω της ανατολικής πολυτέλειας. Επιπλέον, η μελέτη διευρευνά τους τρόπους με τους οποίους ο ιστοριογράφος ακολουθεί την ελληνιστική ιστορική παράδοση. Ο Τρόγος
more » ... οιεί το πάθος ως μέθοδο πειθούς, ενώ αντικείμενο πραγμάτευσής του είναι η Ανατολή και ο ελληνισμός αντίθετα με τον Λίβιο ο οποίος επικεντρώνεται στη ρωμαϊκή ιστορία. Τέλος, από την ανάγνωση του έργου διαφαίνεται ένας λογοτεχνικός διάλογος ανάμεσα στον Τρόγο και τον Λίβιο. Ωστόσο, είναι αβέβαιο αν ο Λίβιος επηρέασε τον Τρόγο ή συνέβη το αντίθετο. Εκτός από την περίπτωση του Λίβιου στην εργασία εξετάζεται και η τυχόν επιρροή του Σαλλούστιου στον Τρόγο
doi:10.26262/heal.auth.ir.307746 fatcat:zydzr4j5wzc7rgdrbhaekt5mwe