A STUDY ON THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN SIGHT TRANSLATION

Yrd. Doç. Dr. Pelin ŞULHA
2014 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Bu deneysel araştırmada anadil (Türkçe)'den yabancı dile (İngilizce) yazılı metinden sözlü çeviri yaparken karşılaşılan sorunlar ve bunların sebepleri incelenmiştir. Çalışmada dokuz adet 2.sınıf öğrencisinin çevirileri anlama sadık olma, kaynak iletinin amacı, ifade, sözdizim ve dilbilgisinin doğru kullanımı, belirli bağlama ait art alan bilgisi ve sorun çözme becerileri gözönüne alınarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kaliteli çeviriler üretebilmek için öğrencilerin
more » ... öğrencilerin farkındalık kazanmaları ve bilişsel becerileri içselleştirip, yapıcı motivasyon ve algı kontrolünü sağlamaları çok önem teşkil etmektedir. Anahtar Kelimeler: Yazılı metinden sözlü çeviri, Çeviride kalite, Bilişsel Süreçler, Sözlü çevirmen eğitimi, Çaba modelleri. (English). The study analyzes the performances of nine sophomore students, as regards faithfulness to meaning and the purpose of the source message, proper use of expression, grammar and syntax, background knowledge about the specified context and problem solving skills. Results reveal that to produce high-quality translations, students' awareness and internalization of cognitive skills and constructive control of perceptions and motivations is necessarily significant. ABSTRACT This experimental research presents the problems and their underlying reasons in sight translation from one's native language (Turkish) into a foreign language
doi:10.18026/cbusos.76558 fatcat:dy3jwnawlrgwrmv6wt3dxzni5i